Politruk

Politruk

Om Politruk

Efter att fått upp ögon för politiken ser jag ett behov att öppna upp en kanal där jag kan ge mina åsikter och idéer om vad som händer i Vänersborgskommun, politiskt sett.
Även om jag är vänsterpartist är det här INGET uttryck för V-politik. Tvärtom jag ser ofta goda skäl att kritisera partiets politik och de som vill föra en orättvis och ojämlik V-politik.

Borgare och Bönder

PolitikPosted by Magnus Kesselmark Thu, August 09, 2018 23:10:54
Det har varit en väldigt speciell vecka, som började 'sådär'.
Måndagen, skulle egentligen varit min sista arbetsdag ever, men den inföll för exakt ett år sedan när jag fyllde 64. Nu blev det Key Lime Pie åt gubbarna på jobbet för att markera att nu var jag pensionär PÅ RIKTIGT. Jag hade ju fått träda in som räddaren i nöden då en kollega ställt till det för sig (sågat sig i handen). Slutar två gånger på samma jobb nästan exakt på samma dag, dessutom.
Avslutningen på min födelsedagen var inte världens bästa ...

Och sämre blev det med "portugisisk dödsvärme" (AB) och riktigt fuktig luft, som gjorde allt arbete en riktig plåga.

Veckans höjdpunkt (det kommer en till) var dock LRF:s lantbrukare meets politiker på onsdags kvällen. Samling hos en mjölkbonde i Brålande och ett klassiskt katekesförhör av representanter från alla partier representerade i Vänersborg (minus Medborgarpartiet - dåligt!).
En kort introduktion där partierna fick kort utveckla sina strategier för lantbruket och landsbygden inledde kvällen och det ska sägas att det som sades var riktigt bra. Inga överord, inga frikostiga löften utan kanske mer försiktiga analyser av läget och en och annan önskan om smärre regeländringar.
Flera representanter, däribland Lutz Rininsland från Vänsterpartiet pekade på de svårigheter som föreligger, då det finns mycket regler och villkor som inte kommunen inte styr över utan ägs av regionen och staten. Dessutom skulle det behövas ett forum där samtal skulle kunna föras mellan politiker och landsbygdsbor/lantbrukare. BRA!
Liberalerna erkände rakt av att de ansågs ha sämst landsbygdspolitik, medan Kurt Karlsson (SD) tyckte att LOU borde ändras så kommunerna kunde ha krav på att livsmedel skulle vara framställt/odlat lokalt.

När frågorna började komma såg man var intresset på landsbygden låg: tågstopp i Brålanda (och Frändefors), bevarande ut utbyggnad av landsbygdsskolorna, förenklad hantering av kontroller, lättare att kunna få rätt stöd från kommunala tjänstemän. Här åberopades Rättviksmodellen som innebar att kommunala tjänstemän skulle direkt ta kontakt med lantbrukare, t ex i samband med vissa typer av ansökningar om något behövde kompletteras eller justeras; inte innebära långa brevväxlingar med krav på nya dokument - alltså förenklad hantering av ärenden.
Gunnar Lidell nämnde problemet för ungdomar som gjort val till gymnasiet och där tokiga bussanslutningarna gjorde det omöjligt för dem att gå den linjer de valt eftersom just de programmen låg i Trollhättan eller Uddevalla.

Bostadsfrågan kom upp, och man såg det som en möjlighet och ett önskemål om byggnation i Brålanda, speciellt när det kom till ett tågstopp.

Kvällen avslutades med smörgåstårta, då den planerade grillningen fick inställas. Tårtan var också god.

Jag hoppas vi kan se representanter för LRF och/eller lantbrukarna som gäster i partiet på ett medlemsmöte. Det lär nog komma.