Politruk

Politruk

Om Politruk

Efter att fått upp ögon för politiken ser jag ett behov att öppna upp en kanal där jag kan ge mina åsikter och idéer om vad som händer i Vänersborgskommun, politiskt sett.
Även om jag är vänsterpartist är det här INGET uttryck för V-politik. Tvärtom jag ser ofta goda skäl att kritisera partiets politik och de som vill föra en orättvis och ojämlik V-politik.

Skaka tass

PolitikPosted by Magnus Kesselmark Tue, September 04, 2018 09:32:35

Ett handslag, eller bara vad vi gör med handen eller kallar den är en hel vetenskap i Sverige. Vi har traditionellt betraktat ett handslag som något upphöjt, som om ett handslag betyder mer än signaturer på ett dokument.

Vi har massa sköna ord för handslag: skaka hand, ta i hand, skaka tass, ett handslag, handskakning, handtryckning. Vi ger handen olika namn som tass, karda, labb osv. Handen och dess funktion för att knyta en förbindelse är så djupt rotad i svenskarna att det känns oroväckande att den funktionen ska ifrågasättas av människor med religiösa vaneföreställningar.

För några år sedan vägrade en man ta en kvinna i hand av religiösa skäl. Kvinnan markerade, helt korrekt, att mannen inte ville omfattas av våra värderingar om människors lika värde men fick själv ta emot bestraffning medan mannen belönades med ett skadestånd. Nu har det hänt igen, en kvinna har tilldömts skadestånd eftersom hon vägrar ta män i hand och därmed inte kom vidare i en anställningsprocess – TV4 Nyheterna.

Det finns något fundamentalt fel i att använda religion som en ursäkt att få bete sig hur som helst. Och det borde väl vara så att våra djupt rotade traditioner och regler om rättvisa, jämlikhet, demokrati och värdegrunder som vårt samhälle bygger på borde väga djävligt så mycket tyngre än villfarelser och hopdiktade fantasier. Religionsutövning är något man kan syssla med ‘in splendid isolation’ eller tillsammans med andra som lever i samma föreställningsvärld, men i samhället borde det finnas ett skarpt påbud att där får religion INTE användas för att styra.

Här är det inte svårt att jämföra med läget i USA, där man vill öppna upp för sanna kristnas rätt att i sin trosutövning kunna vägra att serva HBT-personer. Affärsinnehavare ska kunna vägra sälja mjölk och bröd till en transperson, en läkare neka akutvård till en sjuk osv. Att tillåta folk utöva sina religiösa föreställningar som att vägra skaka hand med andra är bara ett steg mot en sådan sjuk och förvrängd värld.

Extra skrämmande är att partier som haft en sund och avvisande syn på religion (Vänsterpartiet) utmärks av att många anhängare tycker att religiösa nycker ska styra över våra demokratiska rättigheter. Det antyds dessutom i TV4s nyhetsprogram att Jonas Sjöstedt uttrycker sig väldigt oklart på denna punkt.

Jag säger bara – sätt ner foten och förbjud religiös styrning och kontroll i samhället. Religion och sexuella aktiviteter får man syssla med hemma bakom stängda dörrar, inte ute i samhället bland andra människor!