Politruk

Politruk

Om Politruk

Efter att hamnat på stol #40 i Vänersborgs KF ser jag ett behov att öppna upp en kanal där jag kan ge mina åsikter och idéer om vad som händer i Vänersborgskommun, politiskt sett.
Även om jag tillhör (V) kommer jag att ge så torra och opålitlig... opolitiska kommentarer jag kan.

Jag blir så trött (KF 20/9)

PolitikPosted by Magnus Kesselmark Sun, September 24, 2017 13:54:13
Det har varit oerhört roligt, spännande och utvecklande att få vara inne i politikerbranschen. Jag skulle nästan vilja säga att det är SÅ roligt att platserna i de politiska församlingarna borde "kvoteras", dvs. folket på gatan borde beordras att ta plats i politiken ungefär som amerikaner beordras vara jurymedlemmar. På så sätt får fler möjlighet att delta i besluten och jag tror inte att "icke-politiker" fattar sämre beslut än politiker.

Veckas KF-möte var däremot en riktig besvikelse. Oändligt med käbbel och ömsom total brist på pragmatism och förmåga att se problem ömsom en överdriven förmåga för det motsatta.

Så, vad hakade jag nu upp mig på?!
Man antog en integrationsplan efter en utredning som nyligen gjordes. Det som störde mig mest var de tre prioriterade områden som sedan ingick i integrationsplanen: arbete och sysselsättning, boende och inkludering.
Vart tog utbildning vägen? Det är väl knappt en hemlighet att en stor del av invandrarna har mycket låg utbildning om ens någon. Det gäller unga och vuxna. Dessutom är det skrämmande många som saknar yrkesutbildning.
Hur vettigt är det att placera någon som knappt gått i skola i åttonde klass bara för att denne (*) är 14 år? Det är ju att skriva på dennes näsa att denne är dum i huvudet. Så gör man om man vill ha kriminella ungdomsgäng eller unga mödrar som bara står vid spisen och föder barn.
Hur vettigt har man inte gjort med hemspråksundervisningen i Vänersborg. Många lärare har fått dubbelt arbete men halva lönen. De portas från k-dagar och personalmöten eftersom de inte har fulla tjänster. Tänk, i hemspråkslärarnas arbetsrum (garderoben) på Välkomsten finns inte ens telefon!!!!!

Finns det någon som står upp för denna lärargrupp!!!???????

Så man missar UTBILDNING, men det kan man ha överseende med, kunskap är ju överskattat...

Hur var det med BOENDE?! Hur formulerar man ett problem där? För vem är det ett problem? För oss servila svenskar som ska vara så snälla och välkomnande??
Tänk om människor vill bo med sina egna? Det är ju bara att titta runt i världen och se hur det ser ut. Det är tydligen bara här i landet vi inte fattat ett skit.
Och hur ska man integrera folk då? Tvångsförflytta människor, kvotera och haverera allt vad bostadskö och rättvis fördelning av bostäder heter?!
I Vänersborg har redan Vänersborgsbostäder tagit ett MYCKET stort ansvar för integration och till kostnader som bärs upp, inte av alla kommunens medborgare, utan de 17% som hur sin lägenhet av bolaget.
Totalt exkluderade är de som köpt sina bostäder. De har ju gjort ett djävla kap och kan bara se värdet stiga, trots att det är vi skatteslavar som betalat en stor del av räntor de själva borde betalat. Och lånen behöver ju ingen betala av på nuförtiden.
Nej, bor man i egen ägd bostad kan man ju luta sig tillbaka och ha en åsikt om de som hyr sin kommunala lägenhet ska såväl delta i ett integrationsexperiment dömt att misslyckas som själva betala för detta.

Sedan blev jag inte så lite irriterad på en ledmöt från ett ärkekonservativt parti. Han fick inte gehör för sina idéer och motioner och tog på sig sin stora offerkofta och passade på att ha en åsikt om min tröja.
Man kan ju tycka att det kan vara på sin plats med någon sorts dress code, men jag skiter i det och vår SD-are ville nog bara plocka billiga poäng och det hade han ingenting för. Det var någon som påpekade att Sverigedemokraterna gick i uniform och nazistfanor för tjugo år sedan. Fast det finns fler partier som har mycket skit i sina garderober. Centern var ju med att skapa Rasbiologiska Institutet, SAP har ju paret Myrdal som hade socialistideal värdiga DDR och har nu inte Vänsterpartiet haft en vurm för socialistdiktaturer runt om i världen, där man fortfarande emellanåt har liten förtjusning i Kuba, en av de sista socialistdiktaturerna.
Då är det lugnt att veta att kommunismen aldrig fått prövas IRL, och man kan ha på sig en tröja där man skämtar med en av de mest begabbade ismer som finns.(*) Somliga vänder sig mot begreppen denne och dennes och tycker att hen och hens är bättre, men så djävla servil, feg och politisk korrekt vägrar jag vara. Nyspråk får vara George Orwells grej, inte min.

Kvotera orgasmer?!

PolitikPosted by Magnus Kesselmark Wed, September 13, 2017 09:15:51
Nu var det väl (skit)tidningen Metro som var ute igen. Ett par debattartiklar varav en med anknytning till Aktuellts nyhetsrapportering meddelade att kvinnor inte fick orgasm i samma omfattning som män.
Är det ett problem?! Eller ska man undra, är det ett samhälleligt problem?
Hur är det buddister säger? Det finns inga problem. Antingen kan man lösa dem och då är de, de facto, inga problem, eller är de olösliga och då finns det ingen anledning att sysselsätta sig med dem och då är de egentligen inga problem heller.

Självklart är det ett problem om kvinnor inte får orgasm i samma utsträckning som män. Fixen är kanske enkel - utbildning. Både unga män OCH kvinnor kan gagnas av en utbildning i sexualkunskap som undanröjer alla myter och fria fantasier. Man får nog skippa analsex och G-punkten och fatiskt berätta vad som verkligen ger kvinnor utlösning.

Sedan tänkte jag lite sådär menande, hur vore det om vi kvoterade orgasmer också?

Debatt: Orgasmgapet mellan män och kvinnor handlar inte om biologi

Det ska vara en självklarhet för tjejer att få orgasm

Du ska inte tro vi kan stänga orgasmglappet om inte kvinnorna sätter fart

Sanden, Vallastaden

PolitikPosted by Magnus Kesselmark Tue, September 12, 2017 22:57:16
Jag hade förmånen att besöka Linköping och Vallastaden förra veckan. Det är lätt att bli religiös när man kommer till paradiset. Nåja, jag ska inte överdriva men det finns mycket i detta projekt som imponerar och får en att inse hur mycket man kan göra om man har lite konsus, om man blickar framåt och ger fan i att haka upp sig på detaljer.

Tittar på hur det ser ut i våra bostadsområden kan man tycka att vi har blandad bebyggelse men så här ser det ut i Torpaområdet i Vänersborg. Hyresrätter i ett område, bostadsrätter för sig och separerat från flerbostadshusen ligger egnahem och radhus.
Tror vi det här ska föreställa boendeintegration?!

I Linköping ville man bygga en ny stadsdel som dels skulle anknyta till campus (Universitet) och dels växa vidare och på sikt knyta ihop universitetet med staden. Man hade byggbar mark med en ägare och en stark politisk vilja att bygga stadsdelen samt en person som drev projektet framåt med kraft.

Man hade utsett en arkitektfirma som hade kommit med en idé om områdets gestaltning. Temat var Tegar, inspirerat av hur våra åkerbruk såg ut innan de skiftades.


Man lät en bäck som rann genom området få en framträdande plats med bebyggelse på ömse sidor. Området delades upp i ett antal kvarter med ganska små tomter att bebygga. Varje kvarter skulle ha ett felleshus, som skulle vara mötesplats för de boende.
Tomterna såldes sedan inte till dem som betalade mest ut hade högst kvalitetspoäng efter en kravlista med punkter som trähus, plusenergihus, verksamhetslokaler i huset mm.
När tomterna sålts visade det sig att hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter, villor och radhus kom att ligga blandade i kvarteren.
Bilarna har hållits borta från området. De parkeras i ett avsides P-hus. Byggarna har, på tal om bilar, att stå för fem års avgift i bilpoolen för de boende.

Här kan man verkligen tala om boendeintegration. Jämför man med t ex Holmängs Hage har man delat upp område i olika boendeformer där iofs Vänersorgsbostäder ansträngt sig att blanda olika hustyper. Betydligt mer spännande hade det varit om man blandat och givit, fast det är tyvärr att hoppas på för mycket.
När det kommer till (boende)utveckling i Vänersborg står ABVB ut som ljuset i mörkret.

Slutligen, det exteriöra lät man arkitekterna bestämma helt själva, det var kvalitetslistan som var det essentiella.
Här är ett par foton från området. Även om jag tycker det är tråkigt när besökare och betraktare tittar på och kommer med kritik av detaljer ville jag ändå just få med detaljerna och inte hela hus på fotona.


Det fanns flera exempel på spännande val av fasadmaterial.


Trähus gav många kvalitetspoäng.


Men det fanns också två hus helt i betong, även invändigt.Varje kvarter skulle ha ett "växthus", eller felleshus där kvarterets boende kunde samlas.Växthus på taket gav säkert många poäng. Varje hus skulle dessutom ha ett eget träd.

Tanken var att vart man än kom, hur man än gick skulle man få se något nytt hela tiden.


På studenthusets tak fanns världens första utomhuskontor.


Här höll en hitflygen iransk konstnär på med en muralmålning.Det här är en villa i korrugerad aluminum; det första huset som byggdes i Vallastaden.

Utmed en av gatorna runt området fanns denna vägg som skulle sila bort trafikljud från resten av området.Gatorna inne i området hölls ganska smala för att skapa möten.


Sedan var det detta med Sanden. Sanden är idag det mest centrala och rimligen borde vara kommunens mest attraktiva område och att låta området stå orört; det finns ju näringsverksamhet där, men det vore det absolut bästa ställe att bygga bostäder på, att utveckla Vänersborg.
Det fiins en del röster som tar upp problemen med att bebygga området; översvämningsrisk, giftiga fyllmassor, närheten till transportvägar. Men dessa problem gäller för den verksamhet som finns på området idag. Och det kunde ju vara en tanke att se möjligheterna och försöka lösa problemen än först ha en åsikt och sedan söka mer konkreta skäl.
Det är tragiskt att vi i kommunen saknar planer för framtiden, åtminstone 5, 10, 20 år framåt. Det hänger ihop med att styret växlar mellan blått och rött med jämna mellanrum.
Somliga beslut fattas i farten medan andra ska stötas och blötas för att sedan komma ut som en tummetott.

På tal om bostäder, jag ser att bostäder är ett av tre prioriterade områden i Strategisk inriktning för det framtida integrationsarbetet, för Vänersborgs kommun. Jag förstår att punkten finns med men om man vill bekämpa bostadssegregation lär man inte bara bita sig själv i tummen utan även skjuta sig själv i foten.
I Sverige fördelas boendeformerna med ungefär 1/3 vardera på hyres-, bostadsrätter och egnahem. Den del man kommer åt är ju hyresrätterna, men den riktigt stora segregationen är ju egna hem och bostadsrätter. Har man köpt sin bostad har man också köpt sig fri från integrationsbekymmer. Tar man i beaktande att det, i princip, bara är de kommunala bostadsbolagens bostäder man kan styra över. Dessa utgör, t ex för Vänersborgs del bara en tredjedel av alla hyresrätter.
Kort, man kan ju i en situation där ett kommunalt bostadsbolag ska "ta sitt ansvar" också lägger över mycket socialt men också ekonomiskt ansvar på sina hyresgäster. Så är det redan idag då ABVB har anställd personal som enbart sysslar med integration.
Har HSB och Riksbyggen anställt någon?!Putin & Stone (del 3&4) och annat

PolitikPosted by Magnus Kesselmark Tue, September 05, 2017 22:25:07
Först en rättelse och ett tillägg.
En lärartjänst på 30% innebär INTE 22,5 timmars arbetstid utan 13,5 timmar/vecka, vilket egentligen är 33% ...
Hemspråkslärarna som förpassats till Välkomsten - gamla Folktandvården - har noterat att där finns ingen telefon med vilken föräldrar och myndigheter kan kontaktas. Lärarna förutsätts tydligen använda sina egna telefoner. Det här visar att man fullständigt glömt hemspråkslärarna.

Vi fick ansluta PCn till vår TV för att kunna se de två sista av Oliver Stones intervju med Vladimir Putin. I motsats till vad proffstyckare tycker, får man ett allt mer positivt intryck av Putin. Han är ingen skrävlare och gaphals som Trump och han är inte hätsk och krigisk som Clinton. Tvärtom, har han inget gott att säga om sina medpolitiker runtom i världen säger han ingenting eller slätar över på ett sätt som ändå låter oss förstå vad han tänker.

Jag tycker att han oftast svarar och förklarar klart och redigt, utom när det kommer till känsliga frågor där vi kan förutsätta att han inte kan svara.
Vad gäller inbördeskrigen i Ukraina och Syrien jämte Krim ger han kortfattade men samtidigt mycket uttömmande beskrivningar. Det här har ingen någonsin berättat för oss och vi hade hört det här när konflikterna började (*) hade vår syn på konflikterna varit annorlunda, till västvärldens förtret.

Det kommer fram en hel del information som vi hittills varait befriade ifrån.

På tal om Putin, observerade och deltog i en diskussion på ett forum om könsstympning. Vet inte vad deltagarna tyckte, men det var väldigt få som uttryckte sitt direkta avståndstagande. Däremot dök det här upp. Jag återger den här underliga diskussionen.
(*) När inbördeskriget precis brutit ut kom det mycket information vilket övervåld ukrainska armén utövade och hur målet för ukrainska attacker nästan alltid var civila.
Hur utvecklingen var i Syrien har det inte varit så uppenbart om. Vi har nog mest fått uppfatta att de beväpnade grupper runtom i Syrien och som kämpar mot al Assad är sprungna ur de fredliga demonstrationer och inget är annat än frihetskämpar. Ingen berättar för oss att de, i stort, är av samma skrot och koron som Daesh (ISIS).
Putin beskriver dessutom övergreppen på en suverän stat, Syrien, där Syriens regering bjöd in ryssarna att hjälpa medan alla andra aktörer är där oinbjudna.
Och en lösning på Syriens problem måste inbegripa Syriens president al Assad. Han är nyckelpersoner i dramat, även om många svenska debattörer fallit för USAs och NATOs propaganda och menar att en lösning måste exkludera al Assad.

Hemspråk eller hemskt språk

PolitikPosted by Magnus Kesselmark Mon, August 28, 2017 17:45:47

Ett av våra barnbarn, inte riktigt två år fyllda, förstår både ryska och engelska och använder ryska om motsvarande ryska ordet för något är enklare att uttala än engelska. Hon har en fördel att från första dagen i sitt liv få två språk gratis.

Många barn har bara ett språk att luta sig mot men det finns de som knappt har ett språk. Att sakna ett språk som man behärskar bra är ett stort handikapp. Det finns många andra färdigheter som hänger ihop med språk, såsom matematik.

I svenska skolor ges barn och unga möjligheter till undervisning i sitt hemspråk, det språk familjen pratar hemma, men det förefaller som hemspråksundervisningen är satt på undantag i Vänersborg. I Vänersborg arbetar ett flertal hemspråkslärare. I ett par språk, somaliska och arabiska finns flera lärare som har så många elever att de arbetar fulltid medan andra språk bara kräver mindre insatser och då har lärare haft timanställningar. Ofta har just dessa mindre språk krävt att lärare färdats runt bland kommunens alla skolor med betydande restider som en naturlig följd.

Det har finnits skolledare som trots att det på en del skolor eller i en del klasser funnits en övervägande del invandrarbarn har hemspråkslärarna inte integrerats i skolans inre arbete. Vid utbildningsdagar har de oftast uteslutits då de inte har helt tjänst och ofta fått veta att någon ersättning inte utbetalas för att delta eller att sådana dagar bara varit vikta för fast anställda. Likaså har skolorna ofta missat tillfället att utnyttja hemspråkslärare vid kvartssamtal (heter något annat på nysvenska) och andra kontakter med föräldrar. Det har inte ovanligt att tolkar har rekvirerats för dryga pengar utifrån till sådant.

I år har nya grepp tagits för att visa att den viktiga gruppen hemspråkslärare är viktigare än någonsin. Lärare som förut var timanställda har ni blivit deltidsanställda (%). Det innebär samma arbetsbörda som tidigare men lägre lön. För en lärare arbetar 30%, alltså 22 timmar/vecka, är lönen någonstans mellan 7 – 8000 kr. Lägg därtill att en del lärare måste pendla mellan flera skolor och tappar tid och möjlighet att fylla upp med andra jobb. För restiden utgår inga ersättningar.

Jag tror ingen egentligen bryr sig om den här gruppen. När det predikas integration och “We-shall-overcome”, glömmer man hemspråkslärarna. De flesta är ju dessutom obehöriga. Att skaffa behörighet; lägga tid och pengar för 7000 kr/månaden är fåfängt. Obehöriga lärare har alltid varit lovligt villebråd. Från Jan Björklunds kampanjer, till Lärarfackens hetsjakt och till och med skolpolitiker i vårt eget Vänsterparti har anfäktas av tankar att de outbildade lärarna bär ansvar för den nedåtgående kunskapsspiralen i skolan.

Så, antingen inser vi att det är viktigt att barn ges ett språk de kan kommunicera med sina närmaste med, eller uppfattar vi det som bortkastade pengar.

Jag vet vad jag tycker.

Cyklister & terrorister

PolitikPosted by Magnus Kesselmark Tue, August 22, 2017 20:35:16
Vi är just nu i Amsterdam, Nederländernas huvudstad, mer eller mindre. Här är det cyklisterna som råder men jag ser ett problem.
Jag ser problem i Sverige, och det även hos mig. När jag kliver på min cykel, tar jag, likt en terrorist, på mig bombbälte och automatkarbin, bildligen. Folk som dräller planlöst (med sina huvudet nertryckt i sina idiottelefoner) runt på cykelbanan är lovligt villebråd. För mig.
Jag behåller såväl semtexen som AK47an när idioter på två hjul prejar mig från trottoaren när jag går till fots. Cyklar ska fan inte hålla till på trottoarer.
I Amsterdam fins det cykelvägar överallt och svettjontarna låter en veta att man ska fan inte uppehålla sig hur som helst på deras territorium. Däremot är det inte ovanligt att se trottoarer överfyllda med parkerade cyklar så man måste gå på cykelbanan, eller cyklister som gör höger- och vänstersvängar vid trafikljus där gående har grönt ljus, eller tom cyklar på gångbanorna.

Tittar på utrikesnyheter på någon lagom kanal på hotellTvn. En tyckare uttrycker sin förvåning över den brist på kontroll vi i Europa har på folk som flyter runt, emellanåt med onda planer. Hur, undrar han, kan terrorister färdas genom tio länder för att mörda tiotalet människor, färdas genom åtta länder igen innan de av outgrundliga orsaker fastnar i en poliskontroll i ett annat land och dödas när de försöker skjuta sig fria?
Jag skulle också vilja veta det.

Den svenska ID-kontrollen har ju kritiserats men den är för kränker människor, men det är ju tvärtom, den borde skärpas. När läget är som det är, när återvändande mördare och våldtäktsmän från den islamiska ISIS-sekten återvänder med svansen mellan benen är det bestämt att kommunerna ska ta hand om dem. Men va fan, dessa ynkryggar och, ursäkta mitt ordval, skithögar ur den högre skolan, ska ju ställas inför rätta för all den skit de orskat världen, inte pjåskas och curlas med. De här djuren ska bort från våra gator för all framtid.

Även om jag hyser djupaste förakt för det fega packet som förblindade av sina religiös vanföreställningar smiter "hem" till Sverige ser jag hellre en stolle med cykel på fel ställe i stan.

Protester mot Putin-filmerna

PolitikPosted by Magnus Kesselmark Tue, August 15, 2017 08:40:46
Fredrik Wadström på SR är på G igång.
När SVT skulle visa Paul Moreiras film - Ukraina: Den Mörka Revolutionen - ville Fredrik att den skulle stoppas.
Nu har han åsikt om Oliver Stones intervjuserie. Putin ljuder, slirar på sanningen och kör det vanliga propagandistiska tugget. Därför borde filmen inte visas.

Jag tror Wadström är en övertygad russofob, han har en besynnerlig åsikt om Ryssland och har gått på västvärldens alla lögner och myter.

Det känns ju tryggt att en medarbetare på Sveriges Radio vill hindra vissa parter i stor- och världspolitiken komma till tals. Vet han inte hur många procent av alla programtid som domineras av program från USA och andra engelskspråka länder. Finns det en thriller, en actionrulle där fienden inte sitter i Moskva, heter Igor eller något konstigt påhittat ryskt namn.


Jag hittar en till som har konstiga idéer om Ryssland. Heja Jonas Sjöström ... och skäms på dig!

Vi kommer aldrig att få höra hela historien och hela sanningen om krisen i Ukraina. Ryssland är den store boven och Ukraina de fina demokratiska makternas underland. Allt som skulle kunna visa på motsatsen, om Ukrainas grovhånglande med nazismen och övergreppen på den ryska minoriteten skulle enbart verka störande.

När det gäller, är åsikterna mer värda än fakta.

Oliver Stone träffar Vladimir Putin

PolitikPosted by Magnus Kesselmark Mon, August 14, 2017 17:23:00
I en serie på fyra delar visar SVT2 Oliver Stones samtal med Rysslands president, Vladimir Vladimirovitj Putin. Under ett par år har de två träffats och Putin berättar öppenhjärtligt om sig själv, sitt land och världen utanför.

För oss svenskar som har en medfödd rysskräck (russofobi) är det en självklarhet att lära oss mer om Sveriges "ärkefiende", men TV-programmen visas sent på söndagkvällen när folk gått och lagt sig. Men serien ligger på SVT Play för den som inte kan se den hemma på TVn.

Det är en avslappad president vi möter. Han berättat öppet om sig själv, sitt land och världspolitiken. Han låter oss förstå; fast hans ord är vägda på silvervåg; att han inte gillar hur USA och NATO försöker störa stabilititen i Ryssland och i världen.
Man förstod också att Hillary Clinton kanske inte hade blivit en bra president med hennes aggressiva utrikespolitik.

Serien är, som sagt, mer än sevärd och rekommenderas för alla, speciellt de som har en udda syn på vårt broderland i öst.

PUTIN ENLIGT OLIVER STONE


« PreviousNext »