Politruk

Politruk

Om Politruk

Efter att hamnat på stol #40 i Vänersborgs KF ser jag ett behov att öppna upp en kanal där jag kan ge mina åsikter och idéer om vad som händer i Vänersborgskommun, politiskt sett.
Även om jag tillhör (V) kommer jag att ge så torra och opålitlig... opolitiska kommentarer jag kan.

Hemspråk eller hemskt språk

PolitikPosted by Magnus Kesselmark Mon, August 28, 2017 17:45:47

Ett av våra barnbarn, inte riktigt två år fyllda, förstår både ryska och engelska och använder ryska om motsvarande ryska ordet för något är enklare att uttala än engelska. Hon har en fördel att från första dagen i sitt liv få två språk gratis.

Många barn har bara ett språk att luta sig mot men det finns de som knappt har ett språk. Att sakna ett språk som man behärskar bra är ett stort handikapp. Det finns många andra färdigheter som hänger ihop med språk, såsom matematik.

I svenska skolor ges barn och unga möjligheter till undervisning i sitt hemspråk, det språk familjen pratar hemma, men det förefaller som hemspråksundervisningen är satt på undantag i Vänersborg. I Vänersborg arbetar ett flertal hemspråkslärare. I ett par språk, somaliska och arabiska finns flera lärare som har så många elever att de arbetar fulltid medan andra språk bara kräver mindre insatser och då har lärare haft timanställningar. Ofta har just dessa mindre språk krävt att lärare färdats runt bland kommunens alla skolor med betydande restider som en naturlig följd.

Det har finnits skolledare som trots att det på en del skolor eller i en del klasser funnits en övervägande del invandrarbarn har hemspråkslärarna inte integrerats i skolans inre arbete. Vid utbildningsdagar har de oftast uteslutits då de inte har helt tjänst och ofta fått veta att någon ersättning inte utbetalas för att delta eller att sådana dagar bara varit vikta för fast anställda. Likaså har skolorna ofta missat tillfället att utnyttja hemspråkslärare vid kvartssamtal (heter något annat på nysvenska) och andra kontakter med föräldrar. Det har inte ovanligt att tolkar har rekvirerats för dryga pengar utifrån till sådant.

I år har nya grepp tagits för att visa att den viktiga gruppen hemspråkslärare är viktigare än någonsin. Lärare som förut var timanställda har ni blivit deltidsanställda (%). Det innebär samma arbetsbörda som tidigare men lägre lön. För en lärare arbetar 30%, alltså 22 timmar/vecka, är lönen någonstans mellan 7 – 8000 kr. Lägg därtill att en del lärare måste pendla mellan flera skolor och tappar tid och möjlighet att fylla upp med andra jobb. För restiden utgår inga ersättningar.

Jag tror ingen egentligen bryr sig om den här gruppen. När det predikas integration och “We-shall-overcome”, glömmer man hemspråkslärarna. De flesta är ju dessutom obehöriga. Att skaffa behörighet; lägga tid och pengar för 7000 kr/månaden är fåfängt. Obehöriga lärare har alltid varit lovligt villebråd. Från Jan Björklunds kampanjer, till Lärarfackens hetsjakt och till och med skolpolitiker i vårt eget Vänsterparti har anfäktas av tankar att de outbildade lärarna bär ansvar för den nedåtgående kunskapsspiralen i skolan.

Så, antingen inser vi att det är viktigt att barn ges ett språk de kan kommunicera med sina närmaste med, eller uppfattar vi det som bortkastade pengar.

Jag vet vad jag tycker.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.